Poliklinika Lumbalis nalazi se u sklopu kompleksa termomineralnog kupališta Termi Sveti Martin na oko 400 m2 modernog opremljenog prostora. Djelatnosti poliklinike su: ortopedija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, kardiologija te opća interna i preventivni sistematski pregledi.

U Poliklinici Lumbalis bez većih čekanja možete obaviti sljedeće specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage:

ORTOPEDIJA
-specijalistički pregled ortopeda
-ultrazvuk lokomotornog sustava
-punkcija zgloba i evakuacija sadržaja
-intraartikularna aplikacija lijeka
-aplikacija lijeka pod ultrazvukom
-ACP (PRP)-terapija autolognom kondicioniranom plazmom
-intraartikularna aplikacija hijaluronske kiseline

CENTAR ZA KRALJEŽNICU
-pregled spec. fizioterapeuta
-dekompresijska terapija kralježnice
-manualna terapija
-vježbe za kralježnicu

FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA
-sve vrste fizikalnih terapija (paketi od 5 dana i 10 dana)
-predoperativna rehabilitacija
-postoperativna rehabilitacija
-udarni val
Posebne procedure u fizikalnoj terapiji:
-DNS-dinamička neuromuskularna stabilizacija
-Bobath koncept
-PNF-koncept
-Emmett metoda

KARDIOLOGIJA
-specijalistički pregled kardiologa
-UZV + CD srca
-EKG s očitanjem
-ergometrija
-holter RR (kmat)
-holter EKG-a

NEUROLOGIJA
-specijalistički pregled neurologa
-TCD VB sliva
-CD karotida obostrano
-CD arterija
-TCD (transkranijski color doppler)
-EMNG gornjih i donjih udova te lica

DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUCI
-UZV abdomena
-UZV dojki
-UZV štitnjače
-UZV aksila
-UZV vrata
-UZV dječjih kukova
-UZV vena
-CD Abdominalne aorte

Poliklinika Lumbalis
Izvorska 1. Toplice Sv. Martin
040/371-104
095/777-1111
[email protected]