Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je koncept temeljen na pretpostavci da svaki čovjek, bilo s poteškoćama ili zdrav, ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti. Osnovni elementi PNF koncepta osiguravaju postupke kojima terapeut pomaže pacijentu da uspostavi efikasnu motornu funkciju tako da vode trodimenzionalne pokrete odgovarajućim zahvatima i s odgovarajućim otporom.

PNF koncept, uz pravilno educiranog terapeuta, ima razne dobrobiti za pacijenta:

  • Povećava sposobnost pacijenta da se pokreće i ostane stabilan
  • Pomaže pacijentu da uspostavi dobar balans i koordinaciju
  • Povećava izdržljivost pacijenta
  • Sprječava brz zamor mišića
  • Poboljšava cirkulaciju
  • Smanjenje boli

Kod kojih je dijagnoza PNF koncept uspješan?

Ovisno o vrsti tehnike koja se primjenjuje, PNF konceptom možemo utjecati na razne probleme u rehabilitaciji, u vidu povećanja opsega pokreta, započinjanja pokreta, učenja pacijenta pokretu, jačanju, balansu itd.

PNF koncept moguće je koristiti kod velikog broja pacijenata i dijagnoza, od neuroloških do ortopedskih i reumatoloških:

PNF koncept u Poliklinici Lumbalis

PNF koncept u našoj poliklinici nije strani pojam, te ga educirani fizioterapeuti koriste vrlo često u sklopu fizikalne terapije i kineziterapije. U početku obavljamo inicijalnu procjenu te se pacijent upućuje na fizikalnu terapiju kojom će otkloniti uzrok problema, a u sklopu terapija vježba po PNF konceptu kako bi oporavak bio brži te kako bi se spriječile naknadne ozljede ili ponovile stare.

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sveti Martin
00395(0)40/371-104
00385(0)95/7771111
[email protected]

Za rehabilitaciju sa smještajem klikni ovdje!