Bobath koncept

Jedan od najrasprostranjenijih i najviše prihvaćenih koncepata kod rehabilitacije osoba nakon oštećenja središnjeg živčanog sustava je upravo Bobath koncept. Počeo se razvijati četrdesetih godina prošlog stoljeća, a začetnici su Berta i Karel Bobath.

Što je Bobath koncept?

Bobath koncept je pristup rješavanju problema kod osoba s poremećajem funkcije, pokreta i posturalne kontrole koji su posljedica oštećenja središnjeg živčanog sustava. Može se primjenjivati u radu s odraslima, ali i s djecom. Osnovni principi na kojima se temelji današnji Bobath koncept jesu motoričko učenje i plastičnost, a sama terapija uključuje tretman, ne samo motoričkih problema, već i pacijentovo senzorno, perceptivno i adaptibilno ponašanje, pa je vezan za pacijentove želje i potrebe.

Fizikalna terapija

Kod kojih stanja pomaže Bobath koncept?

Bobath koncept primjenjuje se u neurologiji, a najviše kod sljedećih stanja:

  • Ozljede mozga
  • Ozljede leđne moždine
  • Nakon moždanog udara
  • Kod oštećenja perifernih živaca
  • Multipla skleroza
  • Cerebralna paraliza
  • Parkinsonova bolest
  • Progresivna mišićna distrofija
  • Miopatije

Bobath koncept u Poliklinici Lumbalis

Fizioterapija kod osoba s neurološkim problemima treba biti potpuno individualna i holistički usmjerena prema svakom pacijentu, sa svrhom restitucije normalne motoričke funkcije. Tehnika tretmana po Bobath konceptu bazira se na podraživanju normalnih funkcionalnih pokreta koji su potrebni za ponovnu edukaciju normalnih aktivnosti u svakodnevnom životu i koji smanjuju spazme i rješavaju problem asociranih reakcija, kompenzacija itd.

U Poliklinici Lumbalis nudimo upravo takav individualan pristup, koji se temelji na željama i mogućnostima pacijenta. Terapiju provode visoko educirani fizioterapeuti koji svoj plan prilagođavaju upravo Vama. Nakon inicijalne procjene stanja, već isti dan krećete na terapiju koja može, i ne mora, uključivati klasičnu fizikalnu terapiju (elektroterapija, ultrazvuk…). Učestalost terapija utvrđuje se nakon prve terapije u suradnji s fizioterapeutom.

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sv. Martin
00385(0)40/371-104
00385(0)95/777-1111
[email protected]


Za bobath koncept sa smještajem klikni ovdje!