Predoperativna rehabilitacija

Razvojem medicine i medicinskih znanosti, razvijaju se i nove tehnologije i načini određenih operacijskih zahvata kako bi se pacijent što prije oporavio od operacije, no neovisno o tome, predoperativna i postoperativna rehabilitacije je izuzetno važna i ključna za svakog pacijenta.

Zašto predoperativna rehabilitacija?

Stvaranje optimalnih uvjeta je vrlo važno kako bi operativni zahvat bio uspješan. Predoperativna rehabilitacija nužna je za sljedeće:

  • Dobra priprema za sami operacijski zahvat
  • Svođenje komplikacija na minimum tijekom i nakon operacijskog zahvata
  • Ubrzanje vremena oporavka nakon operacijskog zahvata
  • Poboljšanje općeg kondicijskog stanja pacijenta
  • Jačanje mišića bitnih za održavanje dobre funkcije operiranog mjesta
  • Edukacija pacijenta o saniranju rane, mjerama opreza i uporabi pomagala
dav

Od čega se predoperativna rehabilitacija sastoji?

Nakon inicijalnog pregleda i konzultacija s doktorom operaterom te fizioterapeutom, sastavlja se plan rehabilitacije koji se u većini slučajeva sastoji od fizikalnih procedura za smanjenje boli i eventualnog otoka, a u nastavku kineziterapije u dvorani za kineziterapiju. Na svakom terminu pacijenta se educira o sanaciji rane, mjerama opreza nakon operacijskog zahvata te se uči pacijenta uporabi ortopedskih pomagala, npr. štaka, kako bi se prevenirale moguće ponovne ozljede.

Predoperativna rehabilitacija u Poliklinici Lumbalis

Predoperativna rehabilitacija u potpunosti je individualna, što znači da se prilagođava svakom pacijentu, ovisno o samom problemu, mjestu i tipu oštećenja. Sama rehabilitacija traje od 5 do 25 dana, ovisno i mogućnostima i stanju pacijenta, a pacijent nakon svake rehabilitacije ima pravo na sat vremena besplatnog korištenja termomineralnog kupališta kako bi upotpunio samu predoperativnu rehabilitaciju. Kako bi se što bolje pripremili za nadolazeću operaciju, pošaljite nam upit i/ili nalaze na [email protected] ili nas kontaktirajte na broj telefona 040/371-104 i zatražite svoj termin za pregled i eventualnu prvu terapiju.

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sv. Martin
00385(0) 95/777-1111
00385(0) 40/371-104
[email protected]

Rehabilitacija sa smještajem, klikni ovdje!