Holter EKG je neinvazivna metoda kojom se snima električna aktivnost srca. Pretraga se koristi u svrhu dijagnostike poremećaja srčanog ritma i smetnji provođenja, analizi rada elektrostimulatora srca (pacemakera), potom u dijagnostičkoj obradi simptoma kao što su omaglice, vrtoglavice ili gubitak svijesti, za koje postoji sumnja da su uzrokovane poremećajima srčanog ritma – aritmijama. Također se koristi pri pojavi neugodnog osjećaja ubrzanog i pravilnog ili nepravilnog rada srca (palpitacije), a može se koristiti i procjeni ishemijske bolesti srca uslijed nejasnih bolova u prsištu.

dr. Mihajlo Kovačić

Pacijentu se postavlja mali uređaj oko struka, a elektrode se pričvrste na prsa. Uređaj snima srce tijekom obično 24 sata, a moguće je i kroz više dana. Tijekom nošenja Holter EKG-a korisnik provodi uobičajene dnevne aktivnosti, na poslu, kod kuće, a preporuča se i izlaganje fizičkoj aktivnosti ili specifičnoj aktivnosti koje anamnestički provociraju simptome kod pacijenta. Pacijent ispunjava dnevnik aktivnosti sa simptomima kako bi se pokušala uspostaviti uzročno-posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.

dr. Marko Hranilovic

U Poliklinici Lumbalis se snima 12-kanalni Holter EKG, što liječnicima omogućava detaljniju analizu razne srčane patologije, slično kao prilikom ergometrije. Npr. može se odrediti mjesto u srčanom mišiću iz kojeg se aritmije javljaju, moguća je procjena patologije ST spojnice i T valova što omogućuje bolju analizu koronarne bolesti.  Zapis EKG-a se u kasnijoj obradi prebacuje na računalo, a na temelju toga liječnik analizira brojne funkcije srca kao što su raspon frekvencije srca sa srednjom vrijednosti frekvencije, broj ekstrasistola, pauze u srčanoj akciji. Analizom se jasno mogu ustanoviti pojave određenih aritmija, kao što su fibrilacija atrija, supraventrikulske i ventrikulske ekstrasistole (preskakanje srca), srčani blokovi, srčane pauze. Na temelju nalaza određuje se ukoliko je potrebna specifična  terapija lijekovima ili invazivnim postupcima, postavlja se indikacija za ugradnju elektrostimulatora srca (pacemaker).

Poliklinika Lumbalis
Izvorska 1.
Toplice Sv. Martin
040/371-104
095/777-1111

[email protected]