Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima živčanog sistema, pa tako u Poliklinici Lumbalis možete obaviti detaljan neurološki pregled specijaliste neurologije ili konzultacije sa određenim dijagnostičkim pretragama kao što su EMNG i TCD. Nakon inicijalnog pregleda, naš liječnički tim će Vas uputiti na daljnje potrebnu obradu.

U ordinaciji za neurologiju poliklinike Lumbalis možete obaviti :
-Specijalistički pregled neurologa
-EMNG donjih i gornjih ekstremiteta- elektromioneurografija
-EMNG mišića lica
-TCD- transkranijski Doppler
-Dopler karotidnih arterija
-Doppler vertebralnih arterija

Što je EMNG?

EMNG (elektromioneurografija) je neophodna pretraga u diferenciranju uzroka nastalih tegoba koje mogu biti posljedica promjena u leđnoj moždini, perifernim živcima, na spojnici perifernog živca i mišića, kao i u području samog mišića.

Što je TCD-transkranijski Doppler

TCD ili transkranijski Doppler je ultrazvučna pretraga krvnih žila u glavi. Svrha pretrage je procjena intrakranijske hemodinamike (procjena protoka u krvnim žilama glave).

Što je Dopler karotidnih arterija

CDFI-(color doppler flow imaging) ili ultrazvuk karotidnih arterija je ultrazvučna pretraga koje su odgovorne za opskrbu mozga krvlju.

Što je Dopler vertebralnih arterija?

CDFI -(color doppler flow imaging) ili ultrazvuk vertebralnih arterija je također ultrazvučna pretraga krvnih žila koje su odgovorne za opskrbu pretežno stražnjeg dijela mozga krvlju. Pretraga čini sastavni dio neurološke obrade.

Cijene neuroloških pretraga

-Specijalistički pregled neurologa——— 47,00 €
-EMNG donjih ili gornjih ekstremiteta– 54,00 €
-EMNG donjih i gornjih ekstremiteta—- 93,00 €
-EMNG mišića lica——————————- 54,00 €
-TCD- transkranijski Doppler—————- 40,00 €
-Dopler karotidnih arterija——————- 54,00 €
-Doppler vertebralnih arterija—————40,00 €

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sv. Martin
00385(0)40/371-104
00385(0)95/777-1111
[email protected]

dr. Spomenka Kiđemet Piskač