Što je KMAT?

Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka (KMAT), naziva se još i Holter krvnog tlaka, metoda je 24-satnog kontinuiranog mjerenja krvnog tlaka, posebno prilagođenim uređajem koji je programiran tako da tijekom dana mjeri krvni tlak svakih pola sata, a tijekom noći svaki sat. Istovremeno se mjeri i srčani ritam. Uređaj je malen te omogućava nesmetane aktivnosti i spavanje.

Kako funkcionira KMAT?

Prilikom mjerenja, pacijent ispunjava dnevnik aktivnosti. Pretragom se bilježe prosječne dnevne i prosječne noćne vrijednosti krvnog tlaka, maksimalne dnevne i noćne vrijednosti, a posebno se prati i kretanje krvnog tlaka tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, zbog određene korelacije s akutnim kardio i cerebrovaskularnim incidentima.

Mjerenjem krvnog tlaka u pravilnim intervalima 24 sata liječnik dobije jasnu sliku kretanja krvnog tlaka, na temelju čega se procjenjuje da li je potrebno liječenje, odnosno da li je postojeće liječenje zadovoljavajuće ili je potrebna modifikacija terapije. Tijekom pretrage važno je da se obavljaju svakodnevne aktivnosti koje bi se i inače obavljale, a potrebno je izbjegavati kupanje i tuširanje. U vrijeme samog mjerenja krvnog tlaka (napuhavanje manšete), bitno je prestati s tjelesnom aktivnosti, sjesti, prestati raditi s rukom.

Holter tlaka-Kmat

KMAT u poliklinici Lumbalis

Za holter tlaka (KMAT) u poliklinici Lumbalis možete se naručiti na broj telefona 040/371-104 ili 095/777-1111

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sv. Martin
040/371-104
095/777-1111
[email protected]