Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom osoba s oštećenjima ili onesposobljenima. Nastoji se umanjiti oštećenje nastalo bolešću ili ozljedom tako da se sprječava nastanak dodatnih komplikacija, poboljšanjem funkcija i aktivnosti, kako sportskih tako i rekreativnih, te aktivnosti svakodnevnog života. Fizikalna terapija je primjena fizikalnih agenasa koji izazivaju povoljne reakcije u organizmu čovjeka, a sve u svrhu složenog rehabilitacijskog programa.

Rehabilitacija

Rehabilitacija je kompleksan proces ponovnog uspostavljanja hendikepirane osobe nakon ozljede ili bolesti na najveći mogući nivo, zadovoljavajući pri tome fizičke, duševne i socijalne komponente. Plan rehabilitacije kod svakog je pacijenta individualan, što znači da se određuje u skladu sa simptomima same ozljede, dobi bolesnika i njegovim mogućnostima te postavljenom funkcionalnom dijagnozom. Kako bi rehabilitacija bila što uspješnija treba je započeti odmah nakon ozljede u suradnji sa specijalistom doktorom i fizioterapeutom. Pri tome fizioterapeut izrađuje individualan plan koji se sastoji od pravilno odabranih fizioterapijskih procedura u kombinaciji s kineziterapijom.

Kineziterapija poliklinika Lumbalis

U Poliklinici Lumbalis možete pronaći upravo ovakav pristup. Točnije, dr.spec.ortopedije i traumatologije i fizioterapeuti međusobno komuniciraju i prema tome određuju sami tijek rehabilitacije, a prema potrebi i prilagođavaju eventualne promjene, a sve u svrhu što bržeg oporavka naših pacijenata.

Osnovna načela fizikalne terapije i rehabilitacije:

  • Postavljanje jasnih ciljeva (izlječenje ili osposobljavanje za život s oštećenjem)
  • Poštovanje granice boli (prilikom kineziterapije)
  • Poštivanje želja pacijenata 
  • Postignuće aktivnog pokreta u najvećem funkcionalnom rasponu
  • Analgezija
  • Edukacija pacijenata

Fizikalna terapija u Poliklinici Lumbalis

Fizikalna terapija u Poliklinici Lumbalis temelji se na individualnom pristupu, počevši od samog inicijalnog pregleda do rehabilitacijskog protokola, a na kraju i evaluacije. Prilikom kreiranja rehabilitacijskog procesa koriste se klasične terapijske procedure u kombinaciji s medicinskom kineziterapijom u kojoj izdvajamo posebne metode pristupa problemu kao što su; Bobath koncept, PNF, Emmet, DNS te specijalne manualne terapije.

U Poliklinici Lumbalis možete dogovoriti fizikalne terapije sukladno Vašim potrebama, što znači da fizikalna terapija može trajati 5, 7 ili 10 dana (prema potrebi i više), a po završetku svake terapije imate mogućnost korištenja  termomineralnih bazena u toplicama jedan sat potpuno besplatno. Naručite se u Polikliniku Lumbalis na Vaš prvi pregled i adekvatnu terapiju na  [email protected] ili na broj telefona 040/371-104 ili 095/777-1111.

Poliklinika Lumbalis
Toplice Sv. Martin
00385(0)95/777-1111
00385(0)40/371-104
[email protected]


Za fizikalnu terapiju sa smještajem klikni ovdje!