Za koga je post COVID-19. rehabilitacija namijenjena?

Post COVID-19. rehabilitacija je program namijenjen osobama koje su preboljele bolest COVID -19 te imaju poteškoća sa:
-otežanim disanjem
-zamorom
-ukočenosti zglobova
-slabosti mišića
-ograničenom pokretljivošću i sposobnosti obavljanja aktivnosti dnevnoga života

Ciljevi post COVID-19 programa rehabilitacije su:
-rana mobilizacija i ponovno kretanje
-izvođenje jednostavnih vježbi
-nošenje sa zamorom
-oporavak pluća
-upravljanje gubitkom daha
-pronalaženje ravnoteže između aktivnosti i uzimanja odmora

Post-COVID 19. rehabilitacija

Desetodnevni program post COVID-19 program rehabilitacije uključuje:
-pregled specijaliste interne medicine
-spirometrija
-UZV srca
-pregled fizioterapeuta
-10 dana fizikalne terapije i individualne rehabilitacije s fizioterapeutom

Cijena post COVID -19 programa: 380,00 €
Cijena post COVID-19 rehabilitacije sa smještajem provjerite na ovom linku: link

Fizioterapeuti su ključni u ranoj i kontinuiranoj rehabilitaciji za osobe koje se oporavljaju od ozbiljnog COVID 19.
Poliklinika Lumbalis
Izvorska 1. Toplice sveti Martin
040/371-104
095/777-1111
[email protected]