Vijesti iz Lumbalisa

Obavijesti i akcije

2176faf775aa4b3bc93865e179d4a4ef_content_medium.jpg
20/Apr/2019

Lumbalis centar za kralježnicuTočne podatke o pojavnosti boli u torakalnoj kralježnici u općoj populaciji je teško odrediti. Procjene o torakalnoj boli tijekom života različite su i kreču se između 3,5 do oko 35%. Tegobe se javljaju i u mlađoj životnoj dobi, tako da čak 10% adolescenata ima iskustvo boli u leđima, što je često povezano s nošenjem školske torbe. Najveći broj studija pokazuje da su tegobe kratko trajne, a samo mali broj ima ponavljajuće tegobe ili kronični tijek bolesti.
Znakovi i simptomi

Bolovi, zatezanje, probadanje, osjećaj napetosti bolnosti na dodir ili trnjenje u grudnom dijelu kralježnice s mogućim isijavanje bolova u prsni koš naziva se torakalni sindrom. Širenje bolova prema naprijed posljedica je iritacije korjenova živaca koji iz leđne moždine izlaze između dva kralješka.
Kad je uzrok bolova mehaničke prirode  (npr degenerativne promijene ), bolovi se pojačavaju pri pokretima, uključivo kašljanje, kihanje i slično. Bolesnik obično mora naći neki položaj u kojem bolovi prestaju ili su znatno manji.
UZV Lumbalis Brojne metode prikaza
 Osim na temelju podataka koje daje bolesnik i kliničkog pregled , točniji uzrok bolova u leđima možemo utvrditi radiološkim metodama. Na raspolaganju su nam brojne radiološke metode oslikavanja : konvencionalna radiografija, kompjutorizirana tomografija (CT), mijelografija kompjutoriziranom tomografijom, magnetska rezonancija (MR), spinalna angiografija, dijagnostički ultrazvuk i scintigrafija, odnosno udružene radiološke metode i scintigrafske metode  (PET-CT). Svaka od navedenih metoda ima svoje prednosti i ograničenja.
Liječenje
Liječenje bolesnika koji imaju bolove u torakalnoj kralježnici ovisi o uzroku, težini i proširenosti promjena te općem i lokalnom stanju.
Ako je riječ o mehaničkoj boli, bolesnici zauzimaju neutralan položaj, a kod izraženih bolova izbjegavaju teško disanje. Obrnuto, ako je riječ o upalnoj boli kod neinfektivnih reumatskih bolesti, preporučljivo je što češće razgibavanje.
U liječenju bolesnika s boli u torakalnoj kralježnici često se primjenjuju i različiti oblici fizikalne terapije i dekompresijske terapije kralježnice. Najčešće fizikalne terapije su elektroterapija, terapijski ultrazvuk, elektromagnetskaterapija i laser. Neke oblike fizikalne terapije  bolesnici mogu  i sami primijeniti, primjerice lokalnu toplinu i hladnoću. I jednoj i drugo djeluje analgetski.

Lumbalis centar
U Lumbalis centru pronađite rješenje bolova u obliku fizikalne terapije u četiri slijeda i dekompresijske terapije kralježnice.
Također u ponudi imamo pakete sa i bez smještaja.

7 DANA FIZIKALNE TERAPIJE

sa 4 terapijske procedure dnevno AKCIJA 700 kn

*gratis parking
*gratis korištenje termalnih bazena

Pregled 2ZA OSTALE PAKETE NAZOVITE + 385(0)40/371-104

Paketi sa smještajem u Apartmanima Regina, Toplice Sveti Martin (100 m udaljenosti od Lumbalis centra) KLIKNI OVDJE:
Paketi sa smještajem u Hotelu Spa&Sport Resort Toplice Sveti Martin ( povezan tunelom) KLIKNI OVDJE:

Za sve ostale informacije nazovite: +385(0)40/371-104 ili pošaljite upit mailom: [email protected]

 

 

 

 


bol-u-laktu-2.jpg
20/Apr/2019

IšijasBol je najčešći razlog dolaska pacijenata u Lumbalis centar. U većini slučajeva uzrok mu je poznat, no katkad je nepoznat ili ga je nemoguće odstraniti. Bol je subjektivan osjećaj, pa ga svaka individua osjeća na svoj način. Za ocjenu jačine boli koristi se nekoliko subjektivnih i objektivnih skala. Najpoznatija je vizualna analogna skala (VAS) koja se sastoji od linije dužine 10 cm na čijem su kraljevima označeni ekstremi boli, a bolesnik treba označiti mjesto na liniji koje odgovara intenzitetu boli. Skala se boduje mjerenjem udaljenosti od točke odsutnosti boli do točke koju je bolesnik označio. Numerička skala ocjenjuje jačinu boli na skali od 0-10 cm pri čemu nula označava odsutnost boli, a 10 najjaču moguću. Taj način obijektivacije boli važan je za praćenje učinka terapije kod bolesnika.
Klasifikacija bola
Prema načinu nastanka, bol se dijeli na nociceptivnu neuropatsku i psihogenu, a prema lokalizaciji na bol u trbuhu, glavi, nogama leđima itd. Vremenski se dijeli na akutnu i kroničnu. Akutna bol zaštitni je mehanizam organizma koji ima ograničeno trajanje, a prestaje nakon sanacije ozljede ili oštećenja. Obično je vezana uz ozljedu ili bolest. Za razliku od akutne, kronična bol traje dulje od četri mjeseca, tj i dulje od vremena cijeljenja ozljede. Bolesnici s kroničnom boli imaju velike probleme s nesanicom, a često su prisutni i psihički poremećaji, poput tjeskobe i depresije.
Kronični bolni sindrom
Prema terminologiji Međunarodne udruge za istraživanje boli (IASP -International Association for the Study of Pain) neuropatska bol definira se kao stanje uzrokovanu primarnim oštećenjem ili disfunkcijom živčanog sustava. Ako se oštećenje dogodilo na razini perifernog živčanog sustava, tada se govori o perifernoj neuropatskoj boli, a u slučaju oštećenja središnjeg živčanog sustava govori se centralnoj boli. Najčešći oblici neuropatske boli su dijabetička i alkoholna polineuropatija, postherptička neuralgija, neuralgija trigeminusa, centralna bol koja je posljedica multiple skleroze ili preboljelog moždanog udara.
FANTOMSKA BOL
Ova vrsta boli javlja se nakon amputacije ekstremiteta . Bolesnici opisuju žareću, paleću, poput grča jaku bol. Kad kad se bol opisuje kao sijevajuća, probadajuća i trgajuća.Može se javiti spontano ili nastaje zbog emocionalnog stresa, tijekom mokrenja, kašljanja ili spolnog odnosa.Liječenje fantomske boli uključuje lijekove koji se koriste i za liječenje drugih oblika neuropatske boli (Antidepresivi, antiepileptici), ali važno mjesto zauzimaju i fizikalna terapija, TENS.
Nefarmakološke metode liječenja


Copyright © Lumbalis 2016. Sva prava pridržana.