Info stranice

Naš tim


Lumbalis tim

Stručan tim Lumbalis centra sastoji se od ortopeda, kirurga, spec. fizioterapije te visoko školovanih fizioterapeuta i radnih terapeuta koji će individualnim pristupom pružiti najbolju uslugu za Vas i Vaše zdravlje.
http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Dr.-Kozjak-1200x710.jpg

Spec. ortopedije, opće kirurgije i traumatologije

Dr. Goran Kozjak

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Marko-Jurak-Dipl.-Physioth.jpg

Dipl. Physioth, Bobath terapeut

Marko Jurak

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Lidija-Jurak-Dipl.-Physioth.jpg

Dipl. Physioth, PNF therapist

Lidija Jurak

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Petra-Rok-Dipl.-Physioth.jpg

Dipl. Physioth bacc. Occup. therapy, PNF therapist, fizioterapija u ginekologiji i porodništvu

Petra Rok


http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Mario-Iličić-Bacc.-Physioth.jpg

Bacc. Physioth, Bacc. Physioth, Cyriax manual therapist, Kaltenborn manual therapist

Mario Iličić

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Lucija-Šilec.jpg

Bacc. Physioth

Lucija Šilec

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Dario-Vidović.jpg

Bacc. Physioth

Dario Vidović

http://lumbalis.net/wordpress/wp-content/uploads/Miloš-Rok.jpg

Direktor

Miloš Rok

Copyright © Lumbalis 2016. Sva prava pridržana.