Bol

08/29/2013 by Lumbalis0
bol-u-laktu-2.jpg

IšijasBol je najčešći razlog dolaska pacijenata u Lumbalis centar. U većini slučajeva uzrok mu je poznat, no katkad je nepoznat ili ga je nemoguće odstraniti. Bol je subjektivan osjećaj, pa ga svaka individua osjeća na svoj način. Za ocjenu jačine boli koristi se nekoliko subjektivnih i objektivnih skala. Najpoznatija je vizualna analogna skala (VAS) koja se sastoji od linije dužine 10 cm na čijem su kraljevima označeni ekstremi boli, a bolesnik treba označiti mjesto na liniji koje odgovara intenzitetu boli. Skala se boduje mjerenjem udaljenosti od točke odsutnosti boli do točke koju je bolesnik označio. Numerička skala ocjenjuje jačinu boli na skali od 0-10 cm pri čemu nula označava odsutnost boli, a 10 najjaču moguću. Taj način obijektivacije boli važan je za praćenje učinka terapije kod bolesnika.
Klasifikacija bola
Prema načinu nastanka, bol se dijeli na nociceptivnu neuropatsku i psihogenu, a prema lokalizaciji na bol u trbuhu, glavi, nogama leđima itd. Vremenski se dijeli na akutnu i kroničnu. Akutna bol zaštitni je mehanizam organizma koji ima ograničeno trajanje, a prestaje nakon sanacije ozljede ili oštećenja. Obično je vezana uz ozljedu ili bolest. Za razliku od akutne, kronična bol traje dulje od četri mjeseca, tj i dulje od vremena cijeljenja ozljede. Bolesnici s kroničnom boli imaju velike probleme s nesanicom, a često su prisutni i psihički poremećaji, poput tjeskobe i depresije.
Kronični bolni sindrom
Prema terminologiji Međunarodne udruge za istraživanje boli (IASP -International Association for the Study of Pain) neuropatska bol definira se kao stanje uzrokovanu primarnim oštećenjem ili disfunkcijom živčanog sustava. Ako se oštećenje dogodilo na razini perifernog živčanog sustava, tada se govori o perifernoj neuropatskoj boli, a u slučaju oštećenja središnjeg živčanog sustava govori se centralnoj boli. Najčešći oblici neuropatske boli su dijabetička i alkoholna polineuropatija, postherptička neuralgija, neuralgija trigeminusa, centralna bol koja je posljedica multiple skleroze ili preboljelog moždanog udara.
FANTOMSKA BOL
Ova vrsta boli javlja se nakon amputacije ekstremiteta . Bolesnici opisuju žareću, paleću, poput grča jaku bol. Kad kad se bol opisuje kao sijevajuća, probadajuća i trgajuća.Može se javiti spontano ili nastaje zbog emocionalnog stresa, tijekom mokrenja, kašljanja ili spolnog odnosa.Liječenje fantomske boli uključuje lijekove koji se koriste i za liječenje drugih oblika neuropatske boli (Antidepresivi, antiepileptici), ali važno mjesto zauzimaju i fizikalna terapija, TENS.
Nefarmakološke metode liječenja


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © Lumbalis 2016. Sva prava pridržana.